Title: Vefat Edenin Miras Malvarlığının Araştırılması Nasıl Yapılır?
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on May 7
Rating: 5.0

Miras hukuku bakımından vefat edenin miras malvarlığının araştırılmasının yapılması büyük önem arz etmektedir. Zira miras bırakanın yasal mirasçıları tarafından mirasın paylaşımının yapılabilmesi, paylaşılamaması durumunda miras paylaşımı davasının açılması, miras bırakanın bilinen taşınmaz malvarlığını koruyup korumadığı veya para yahut ziynet eşyalarının muhafaza edilip edilmediği, aksi halde hukuka aykırı olarak mirasçılardan birisine yahut birkaçına devredildi ise muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) davası açılmasının gerekip gerekmediği, malvarlığında bilinmeyen taşınır yahut taşınmazların bulunması durumunda tespiti ve intikallerinin yapılması vb. tüm olasılıklarda öncelikle vefat edenin terekesinin tespiti ve bu nedenle miras malvarlığının araştırılmasının yapılması gerekecektir.

Miras Malvarlığının Araştırılması

Miras bırakanın vefat etmesi ile ölüm nüfus kayıtlarına işlenecek olup miras bırakanın yasal mirasçıları yahut varsa atanmış mirasçıları öncelikle veraset ilamını almalıdır.  Veraset ilamı diğer bir deyişle mirasçılık belgesi noterden talep edilmeli, noter sisteminin vermemesi yahut atanmış mirasçıların yer almaması durumunda dava açılarak talep edilmelidir.  Akabinde ise miras bırakanın gayrımenkulleri var ise tapu müdürlüklerinden yazılı başvuru ile akıbetleri sorulmalıdır. Vefat edenin banka hesapları için de banka genel müdürlükleri yahut şubelerine yazılı başvuru yapılabilir. Söz konusu araştırma sürecinde veraset ilamı suretlerinin de yazılı başvurulara eklenmesinde fayda vardır. Tüm bu araştırmalar haricinde elde edilemeyen veriler için terekenin tespitini de dava edilebilir. Terekenin tespiti davasına ise bir sonraki yazımızda detaylı olarak değineceğiz.

Miras Hukuku Kategorisinde Sıkça Okunan Diğer Yazılar

Mirastan Mal Kaçırma Davası
Yasal Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?
Mirastan Feragat Sözleşmesi
Mirastan Kimler Pay Alabilir?
Miras Paylaşımı Davası
Vasiyetnamenin İptali Davası

Vefat Edenin Miras Malvarlığının Araştırılması Neden Gereklidir?

Miras bırakan-müteveffa ile mirasçılar arasındaki bağ her zaman kuvvetli olmayabilir ve müteveffanın tüm mal varlığı mirasçılar tarafından bilinemeyebilir. Bu durumda miras malvarlığının ne olduğu noktasında belirsizlik olabilir ve mirasçıların derinlemesine araştırma yapması gerekecektir. Kaldı ki birden fazla mirasçının bulunduğu durumlarda miras bırakan sağlığında bazı malvarlıklarını diğer mirasçılardan habersiz olarak başkaca birisine muvazaalı olarak devretmiş de olabilir. Mirasçılar uzlaşsa dahi miras bırakanın malvarlığı bakımından araştırma yapmaksızın paylaşım yapılabilmesi de mümkün olmayacaktır. Zira terekenin tespiti diğer hukuki süreçler öncesinde çözülmesi gereken bir problemdir. Mirasçıların hukuki aksiyon almadan önce miras malvarlığının araştırmasını yapması izlenmesi gereken sürecinde belirlenmesinde ilk adım olacağından önem arz edecektir. Kaldı ki miras bırakanın her zaman aktif malvarlığı ve para bırakacağını öngörmek doğru olmayacaktır. Miras bırakan borca batık olabilir yahut mirasçıların bildiğinin aksine aktif malvarlığı pasif malvarlığından az olabilir. Bu gibi durumlarda reddi miras prosedürünün izlenebilmesi için dahi miras malvarlığının araştırılması yapılmalıdır.

Miras Malvarlığının Araştırılmasının Avukat ile Yapılması

Miras malvarlığının araştırılması mirasçının yurt dışında olması, şehir dışında olması, zamanın bulunmaması yahut miras malvarlığının araştırılmasının mirasçının hukuki süreci yönetmekte bilgisiz olabileceği profesyonel olarak yapılması ve hak kaybına uğranmasının engellenmesi adına avukat vasıtasıyla vekaleten de yapılabilir.

Avukat Tuğsan YILMAZ
0212 343 24 95