Title: Sorunsuz Boşanma Süreci Nasıl Olur?
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Sep 8
Rating: 5.0

Boşanma, yasal olarak kurulan evlilik müessesinin sona erdirilmesidir. Eşlerden birinin yahut her iki eşin de boşanma yönünde karar alması ile evlilik müessesinin sona erdirilmesi için ilk adım atılmış olmaktadır.

Belirtmekte fayda olacaktır ki, hiç kimse boşanmak için yahut boşanma düşüncesi ile evlenmediği gibi hayatını da bu olasılık üzerine kurmamaktadır. Boşanma süreci her ne kadar taraflar açısından çekilmez nitelikte olan boşanma sebepleri nedeniyle ortaya çıksa da tarafların ailelerini, müşterek çocuklarını ve sosyal çevrelerini de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle boşanma sürecinin kısa olması, tarafların yıpranmadan sorunsuz bir şekilde boşanması ilk seçenek olarak değerlendirilmelidir.

Sorunsuz boşanma nedir?

Sorunsuz boşanma tarafların uzlaşarak ve kısa süre içerisinde boşanması olup Medeni Kanun’ un 166/3. maddesinde anlaşmalı boşanma kavramı ile ortaya çıkmaktadır. Tarafların evlilik birliğini sona erdirmek için müşterek olarak karar vermeleri ve boşanmanın fer’ileri üzerinde de uzlaşmış olmaları elzemdir. Bu nedenle boşanmayı her iki eş de istemeli, varsa çocukların velayeti konusunda mutabık kalmalı, mal paylaşımı hususunda uzlaşmalı, nafaka ve tazminat konularını da birlikte yazılı protokol ile karara bağlamalıdır. Boşanma protokolü davanın açılması ile birlikte mahkemeye sunulmalıdır. Tarafların mutlak suretle mahkemede bulunması gerekmekte olup eşlerden birinin duruşmaya herhangi bir sebeple katılamaması davanın bitmesine engel teşkil etmektedir. Örnekle belirtmek gerekirse, eşlerden birisinin sağlık sorunları nedeniyle sağlık raporu almasına ve mahkemeye ibraz etmesine rağmen duruşmaya katılamaması, işyerinden izin alamaması, şehir dışında yahut yurt dışında olması ve belgelendirmesi dahi davanın bitmesine engel teşkil etmekte olup boşanma davasının uzamasına neden olmaktadır.

Türk Medeni Kanunu bakımından düzenlenen diğer bir şart ise evlilik süresinden itibaren 1 senenin geçmiş olması, diğer bir deyişle tarafların minimum 1 yıl evli kalmasıdır.

Sorunsuz boşanma süreci nasıl anlaşılır?

Taraflardan herhangi birinin evliliği sonlandırmak istememesi yahut yukarıda izah ettiğimiz hususlarda anlaşamaması sorunsuz boşanmanın gerçekleşmesine mani olmaktadır. Boşanma konusunda kararlıysanız ve nerden başlayacağınızı bilemiyorsanız işte yapmanız gerekenler için birkaç ipucu:

1-) Boşanma kararınızı hızlı yahut çok düşünmeden almış olabilirsiniz. Bu nedenle hukuki olarak harekete geçmeden yahut yakın çevrenize kararınızı açıklamadan önce birkaç gün daha düşünmenizde fayda olacaktır.

2-)Düşünmenize rağmen kararınız değişmediği takdirde boşanma isteminizi eşiniz ile paylaşmanız süreci kısaltmanız adına ilk adımdır. Eşinizin bu konuda vereceği tepkiden, şiddete başvurmasından yahut olumsuz tavır takınacağından veya boşanmak istemeyeceğinden eminseniz eşinizle fikrinizi paylaşmayabilirsiniz. Aksi takdirde ortak karar almak her iki tarafında yararına olmaktadır. Örneğin çocuğunuz nedeniyle bir ömür boyu görüşmek yahut irtibat kurmak zorunda kalabileceğiniz eşiniz ile istenmeyen olaylar nedeniyle yüzyüze dahi bakamayacak duruma gelmek ister misiniz?

3-)Eşiniz ile görüştüyseniz ve herhangi bir sonuca varamadıysanız yahut konuşmanıza gerek olmadığını düşünüyorsanız boşanma süreci ve boşanma davası bakımından daha uzun bir süreç sizi beklemektedir. Bu durumda boşanma davası açmadan önce boşanma avukatı ile birlikte hareket etmeniz gerekecektir. Şayet maddi durumunuzun elvermediğini ve iyi bir boşanma avukatı ile çalışamayacağınızı düşünüyorsanız umudunuzu yitirmemelisiniz. Hemen bulunduğunuz şehirdeki baronun adli yardım hizmetinden faydalanmak ve avukat ile temsil edilmek için talepte bulunabilirsiniz. Yapacağınız başvuruda maddi durumunuzun olmadığını belgelendirmek zorunda olacağınızı unutmayın.

4-)Boşanma davası avukatı ile yapacağınız görüşme öncesi neden boşanma kararı aldığınızı, sebeplerini, neden olan olayları, evlilik sürecinizi mutlaka yazıya dökün ve birkaç sayfa olacak şekilde evliliğiniz ve hayatınız ile ilgili notlar alın. Boşanma sebebinizi destekler nitelikteki her türlü evrak, belge, fotoğraf ve tanıklar ile ilgili bilgi eklemeyi de unutmayın. Görüştüğünüz hukukçuya boşanma davasının gerekçesi bakımından hukuki nitelendirme yapabilmesi adına bu notlarınızı da iletin.

5-)Sorunsuz boşanma için avukatınızın sürece hakim olması, taraflar ve yaşananlar bakımından yeterli bilgiye sahip olması süreci kısaltacak olup dava sürecinde sunulmayan ve mahkemece celbi gereken delillerin de kısa sürede toplanmasını sağlayacaktır.

6-)Boşanma sürecinde psikolojik destek büyük bir öneme sahiptir. Ailenizin ve arkadaşlarınızın yanınızda olması sizi daha dirençli kılacaktır. Buna rağmen bir uzmandan psikolojik destek de alabilirsiniz. Psikologa gitmek sizi korkutmasın. Her insanın yaşadıkları nedeniyle hayata başka bir açıdan bakmak için psikolog desteğine ihtiyacı olabilir.

7-)Boşanma hayatın sonu değildir, sadece yeni bir hayata ilk adım olarak değerlendirilmelidir.

Bir önceki Aile ve Boşanma Hukuku yazımız Evlenmenin Şekil Şartı ve Unsurları nı okudunuz mu?

Av. Tuğsan YILMAZ